OPEWE

assessments voor onderwijs van morgen

Onderwijs: een continue proces.

Het onderwijs is dynamisch. Continue werkt het onderwijs aan verbetering. Voortdurend moet worden ingespeeld op de snel veranderende omgeving, de beroepen waarvoor wordt opgeleid veranderen snel en onvoorziene en ingrijpende gebeurtenissen zoals COVID leiden tot nieuwe uitdagingen. Het beroep van docent is een veeleisend beroep!

Het behoeft geen betoog dat de docent de beslissende factor is voor de kwaliteit van het onderwijs. Dat is al jaren in vele gezaghebbende studies geïllustreerd. En daarmee is de kwaliteit van de docent/docenten zelf bepalend voor de kwaliteit van het onderwijs zelf.

Maar hoe meet je die kwaliteit en hoe onderhoud je die? Het zijn vragen waar menige docent en zijn/haar bestuurder zich de afgelopen jaren het hoofd over heeft gebroken.

Met de OPEWE monitor brengen we snel en betrouwbaar in beeld hoe de docent er naar zijn/haar oordeel voorstaat. In deze professionaliteitsmonitor zijn alle actuele en toekomstige eisen en wensen voor de professionele beroepsuitoefening opgenomen.

Image

De OPEWE monitor bestaat uit twee delen.

Deel 1 omvat de zg. “soft skills” die de basis vormen voor een moderne beroepsuitoefening. Het gaat om thema’s als “probleemoplossend vermogen en wendbaarheid” en “communiceren en overtuigen”. Het zijn allemaal constituerende factoren voor een succesvolle beroepsuitoefening.

Deel 2 gaat over de onderwijskundige competenties en de relaties met het beroep of de beroepen waarvoor wordt opgeleid.

De monitor is geschikt voor en maakt onderscheid in de verschillende ontwikkelfases gedurende de loopbaan: van startende tot en met de ervaren en leidinggevende docent. In rechtspositionele termen: van docent LA tot en met docent LD.

De monitor bevat dus alle denkbare beroepseisen en is gericht op de versterking van de individuele docent en zijn/haar team.

Het is onze uitdaging om docenten beter toe te rusten voor de snel veranderende omgeving.

Image

Versnel de versterking van de professionaliteit van uw docenten

Jaarlijks wordt er in het MBO veel geïnvesteerd in tijd en geld in de versterking van de professionaliteit van het docerend personeel. En dat is nodig, want het vak van de moderne docent in het MBO vraagt veel van de individuele docent en zijn/haar team. En dat is, met de COVID ervaringen nog altijd actueel, er de afgelopen jaren niet rustiger op geworden.

De snelle veranderingen in het werkveld waarvoor de studenten worden opgeleid, de veelheid aan nieuwe pedagogisch-didactische inzichten, de toenemende complexiteit van de studentgroepen zorgen al jaren voor werkdruk en stress. Het vak van docent in het MBO is veeleisend en de verantwoordelijkheid voor de scholing van jong volwassenen is groot. En er is altijd tijd te kort, want hebben we naast de hectiek van alledag nog wel tijd om te werken aan de professionaliteit. En hoe weet ik wat voor mij de meeste belangrijke onderdelen zijn waaraan ik en mijn team moeten werken?

De OPEWE Monitor helpt daarbij. De monitor is gebaseerd op combinatie van de Wet Beroepen In het Onderwijs  en de Kenmerken van een professionele werkomgeving opleiders MBO, ontworpen door de Beroepsvereniging van MBO docenten en een aantal recente studies over de professionaliteitsontwikkeling van docenten in het MBO.

OPEWE: voor de verdere professionalisering van docenten in het MBO.

De tien karakteristieken van de professionele docent in het MBO

Aan de hand van de wetenschappelijke literatuur en de jarenlange ervaring van de makers van de monitor in het MBO onderwijs hebben we tien speerpunten geïdentificeerd die bepalend zijn voor het succes van een docent en zijn/haar team in het MBO onderwijs. Het gaat om de volgende combinatie van soft skills en onderwijskundige competenties:

Deel 1: Soft Skills

  • Probleemoplossend vermogen; wendbaarheid
  • Communiceren en overtuigen
  • Sociale en culturele vaardigheden
  • Creatief en kritisch denken
  • Ondernemend gedrag en de wil om te experimenteren

Deel 2: onderwijskundige competenties

  • Beroeps- en vakinhoudelijke competenties
  • Pedagogiek en didactiek van de toekomst
  • Blended en hybride leren
  • Samenwerken
  • Professionaliseren en de wil om te leren.
Image

Onze assessments geven inzicht om onderbouwde keuzes voor de toekomst te maken.

Image

De OPEWE MBO Monitor

De OPEWE Monitor bestaat uit 2 delen: het soft-skills deel onderverdeeld in 5 hoofdgroepen en het gedeelte met onderwijskundige competenties dat ook uit 5 hoofdgroepen bestaat.

Alle onderdelen zijn opgebouwd uit verschillende aspecten waarbij voor de soft skills in het totaal 24 dimensies worden onderzocht.

Ook de 5 groepen van onderwijskundige competenties van de toekomst bestaan uit een veelheid van sub onderdelen om een zo compleet mogelijk beeld te geven.

CONTACT

OPEWE voor onderwijs van morgen
Eindhoven | Rotterdam
 
+31 413 289 186   
Mail ons
   
 Privacy  AVG / GDPR

Image

Contactformulier