De OPEWE Monitor heeft 10 hoofdgroepen

5 groepen met soft-skills en 5 met onderwijskundige competenties

De tien karakteristieken van de professionele docent in het MBO

Aan de hand van de wetenschappelijke literatuur en de jarenlange ervaring van de makers van de monitor in het MBO onderwijs hebben we tien speerpunten geïdentificeerd die bepalend zijn voor het succes van een docent en zijn/haar team in het MBO onderwijs. Het gaat om de volgende combinatie van soft skills en onderwijskundige competenties:

Deel 1: Soft Skills

 • Probleemoplossend vermogen; wendbaarheid
 • Communiceren en overtuigen
 • Sociale en culturele vaardigheden
 • Creatief en kritisch denken
 • Ondernemend gedrag en de wil om te experimenteren

Deel 2: onderwijskundige competenties

 • Beroeps- en vakinhoudelijke competenties
 • Pedagogiek en didactiek van de toekomst
 • Blended en hybride leren
 • Samenwerken
 • Professionaliseren en de wil om te leren.
Image

Iedere hoofdgroep wordt in sub-groepen onderverdeeld

Soft Skills

Alle onderdelen zijn opgebouwd uit verschillende aspecten waarbij voor de soft skills in het totaal 24 dimensies worden onderzocht.

Om hiervan een voorbeeld te geven de soft skill “communiceren en overtuigen” is opgebouwd uit de volgende dimensies en skills:

 •  Anderen begrijpen
 • Kennis helder en gestructureerd overdragen
 • Motiveren
 • Coachen
 • Conflict hanteren
 • Duidelijke feedback geven
 • Een positief leerklimaat creëren
 • Luisteren
Image

Onderwijskundige competenties

Ook de 5 groepen van onderwijskundige competenties van de toekomst bestaan uit een veelheid van sub onderdelen om een zo compleet mogelijk beeld te geven.

Een voorbeeld van de competentie “pedagogiek en didaktiek van de toekomst” deze bestaat uit de volgende onderdelen: 

 • Lesvorm
 • Analyse leervorderingen 
 • Gericht op opbrengst/rendement 
 • Time management  
 • Leeractiviteit, leerdoel, strategie 
 • Nabespreking leerdoel 
 • Kennis actuele algemene- en vakdidactiek 
 • Gevarieerde oefeningen en opdracht
 • Studievoortgang meten
 • Planning
 • Leerproblemen: schoolse vaardigheden
 • Leerinhoud andere vakken   
 • Taal
 • Taalniveau
 • Eigenaarschap
 • Innovatieve belangstelling

Wij onderkennen 4 ontwikkelfasen

 

Voorbeelden van de ontwikkelfasen

De onderwijskundige competenties werken met vier fasen, van (relatief) eenvoudig tot complex. De fasen zijn te beschouwen als ontwikkelingsfasen van docenten gedurende hun loopbaan. De cao termen van La naar Ld.

Een voorbeeld hiervan van het thema “analyse van de leervorderingen" (onderdeel van de pedagogiek en didactiek van de toekomst):

Fase 1

Ik registreer de individuele leerprestaties

Fase 2

Ik registreer de individuele leerprestaties

Fase 3

Ik analyseer de leervorderingen en prestatieverwachtingen

Fase 4

Ik analyseer de leervorderingen en prestatieverwachtingen en pas mijn onderwijs hierop aan


Een ander voorbeeld uit de hoofdgroep “Blended en hybride leren” of in een online situatie de docent erin slaagt om voldoende interactie met studenten te onderhouden:

Fase 1

Ik slaag er beperkt in om in een online situatie interactie met mijn studenten te realiseren

Fase 2

Ik slaag er enigszins in om in een online situatie interactie met mijn studenten te realiseren

Fase 3

Ik slaag er goed in om in een online situatie interactie met mijn studenten te realiseren

Fase 4

Ik slaag er goed in om in een online situatie interactie met mijn studenten te realiseren en help mijn collega docenten hun vaardigheden op dit punt te versterken

Versterking van de individuele en teamcompetenties

Op basis van de combinatie van de soft skills en de onderwijskundige competenties van de toekomst wordt een individueel beeld geschetst waarin de individuele docent inzicht krijgt in zijn/haar positie op de ontwikkelingsladder. De optelsom van de individuele beelden leidt tot een teambeeld. Daarbij wordt visueel zichtbaar gemaakt op welke punten versterking van de individuele en/of teamcompetenties het meest effect verwacht mag worden.

CONTACT

OPEWE voor onderwijs van morgen
Eindhoven | Rotterdam
 
+31 413 289 186   
Mail ons
   
 Privacy  AVG / GDPR

Image

Contactformulier